برای جستجو کلمه مورد نظر خود را وارد کنید

  • ثبت سفارش و خرید

طرح Material اپلیکیشن آب و هوا .

این طرح شماتیک از یک برنامه ی اندروید آب و هوا است که بصورت متریال طراحی شده .

این طرح به صورت xml مباشد و به راحتی در برنامه قابل استفاده میباشد