برای جستجو کلمه مورد نظر خود را وارد کنید

سلام کاربران عزیز

کتابخانه FloatActionButton کتابخانه ای حرفه ای تر از FloatActionButton خود widget های اندروید است که به شما امکانات بیشتری علاوه بر امکانات widget خود اندروید می دهد.این کتابخانه در هنگام scroll صفحه از خود واکنش نشان می دهد و با scroll down مخفی و scroll up نمایان می شود.

برای استفاده از کتابخانه ابتدا شما بایدمتعلقات (Dependency) آن را در فایل build.gradle در اندروید استدیو خود اضافه کنید.

dependencies {
 compile 'com.melnykov:floatingactionbutton:1.3.0'
 }

نحوه استفاده :

برای استفاده باید تگ کد این کتابخانه را در xml لایه مورد نظر خود اضافه کنید.

<RelativeLayout
  android:id="@+id/rlMain"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rvListArticles"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

  <com.melnykov.fab.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="bottom|right"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_margin="16dp"
    android:src="@drawable/ic_category"
    fab:fab_colorNormal="@color/colorPrimary"
    fab:fab_colorPressed="@color/colorPrimaryDark"
    fab:fab_colorRipple="@color/white"/>

</RelativeLayout>

برای استفاده از FAB در xml شما باید کد زیر را در ابتدای فایل xml خود قرار دهید.

xmlns:fab="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

برای اینکه قابلیت scroll این کتابخانه فعال شود (یعنی زمانی که صفحه scroll down شد FAB مخفی شود)

شما باید آن را به AbsListView, RecyclerView یا ScrollView خود attach نمایید.

ListView listView = (ListView) findViewById(android.R.id.list);
FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
fab.attachToListView(listView);

برای استفاده از FAB کوچک شما می توانید کد زیر را در xml خود اضافه نمایید.

fab:fab_type="mini"

یا در کد جاوا این کد را قرار دهید.

fab.setType(FloatingActionButton.TYPE_MINI);

برای تغییر رنگ FAB و تغییر رنگ هنگام فشرده شدن کد های زیر استفاده می شود.

fab:fab_colorNormal="@color/primary"fab:fab_colorPressed="@color/primary_pressed"

یا در کد جاوا این کد را قرار دهید.

fab.setColorNormal(getResources().getColor(R.color.primary));
fab.setColorPressed(getResources().getColor(R.color.primary_pressed));

در api 21+ شما می توانید Ripple نیز به FAB اضافه نمایید.

fab:fab_colorRipple="@color/ripple"

یا

fab.setColorRipple(getResources().getColor(R.color.ripple));

برای set کردن آیکون درونی FAB شما میتوانید از

 android:src

استفاده کنید.