برای جستجو کلمه مورد نظر خود را وارد کنید

معرفی کتابخانه HTextView

سعید محمدپور
سعید محمدپور

سلام کاربران عزیز

کتابخانه HTextView  کتابخانه ای برای زیبا سازی و انیمیشن دادن به متن در TextView می باشد. تصویر زیر انواع انیمیشن های این کتابخانه را نشان می دهد.

gif HtextView

برای استفاده از کتابخانه ابتدا شما بایدمتعلقات (Dependency) آن را در فایل build.gradle در اندروید استدیو خود اضافه کنید.

dependencies {
  compile 'hanks.xyz:htextview-library:0.1.5'
}

نحوه استفاده :

برای استفاده باید تگ کد این کتابخانه را در xml لایه مورد نظر خود اضافه کنید.

<com.hanks.htextview.HtextView
	xmlns:htext="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
	android:id="@+id/text"
	android:layout_width="match_parent"
    	android:layout_height="100dp"
    	android:background="#000000"
    	android:gravity="center"
    	android:textColor="#FFFFFF"
    	android:textSize="30sp"
    	htext:animateType="anvil"/>

animateType میتواند scale, evaporate, fall, sparkle, anvil, line, pixelate, typer, rainbow باشد.

برای استفاده از این کتابخانه از داخل کلاس جاوا باید به صورت زیر عمل کنید.

HtextView hTextView;
hTextView = (HTextView) findViewById(R.id.text);
hTextView.setAnimateType(HTextViewType.LINE);
hTextView.animateText("new simple string"); // animate

موفق باشید…